NEWS

...

Debt trading service is no longer a conditional business

Theo Bộ Tài chính, năm 2021, Quốc hội ban hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, trong đó quy định hoạt động kinh doanh mua bán nợ không còn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, Nghị định số 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã được bãi bỏ.

Readmore

You want to recover bad debts and bad debts?

We are ready to advise you the best solution!

x
Hotline HCM
0909.704.345
Hotline HN
0938.589.629
icon zalo icon viber