CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ SONG LONG
"Tiền của bạn phải về túi bạn"

Mua bán nợ Song Long Mua bán nợ Song Long

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm Nhìn

Đổi mới và phát triển để giữ vững vị trí là một doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực mua bán nợ.
Đi song song đó là chất lượng dịch vụ và quy mô doanh nghiệp.

Sứ Mệnh

Cung cấp dịch vụ mua bán nợ chuyên nghiệp và tin cậy cho khách hàng nhằm hỗ trợ khách hàng (doanh nghiệp, cá nhân) giải quyết các khoản nợ xấu.