MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

 

Mục tiêu chiến lược

Ø     Khẳng định hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường.

Ø     Khai thác các thị trường mới.

Ø     Phát triển quy mô và hiện đại hóa trang bị cho doanh nghiệp.

Ø     Phát triển mạng lưới khách hàng.

Ø     Nâng cao năng lực hoạt động và chất lượng dịch vụ.

Ø     Nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ nhân viên.

Bạn muốn thu hồi nợ xấu, nợ khó đòi?

Chúng tôi đang sẵn sàng tư vấn giải pháp tốt nhất cho bạn!

Hotline
0909.704.345
icon zalo icon viber