MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Mục tiêu chiến lược

Ø     Khẳng định hình ảnh trên thị trường.

Ø     Giữ vững tâm và trí của nghề mua bán nợ.

Ø     Phát triển doanh nghiệp.

Ø     Nâng cao nhận thức pháp luật.

Ø     Nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ nhân viên.

Mục tiêu chiến lược

Ø     Khẳng định hình ảnh trên thị trường.

Ø     Giữ vững tâm và trí của nghề mua bán nợ.

Ø     Phát triển doanh nghiệp.

Ø     Nâng cao nhận thức pháp luật.

Ø     Nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ nhân viên.

Bạn muốn thu hồi nợ xấu, nợ khó đòi?

Chúng tôi đang sẵn sàng tư vấn giải pháp tốt nhất cho bạn!

x
Hotline HCM
0909.704.345
Hotline HN
0938.589.629
icon zalo icon viber